TWO BLOCKS AWAY

Everyday could be anything. Or not.

Everyday could be anything. Or nothing.

 

Life could be double. Or single. Or both.

Life could be double. Or single. Or both.

Life could be double. Or single. Or maybe both.

Shot with Samsung Galaxy 5 in 6 minutes.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-pstadress kommer aldrig att delas eller publiceras. Tvingande fält är märkta *