tiger fyller sex

ägnade morgonen åt att byta sand
katten vägrar sanden från Eldorado
tänkte två saker
vad skulle katten sagt på Facebook?
skulle vi vägra sand från Eldorado?

Skriv en kommentar

Din e-pstadress kommer aldrig att delas eller publiceras. Tvingande fält är märkta *