Sannåländarna och The Marimekko Mystery

Åhhh Aland_by Rolf van den Brink
På Visit Ålands huvudkontor börjar dagen med att manegen krattas. Vi räknar med många besök enligt påbudskapet från fastlandets sanna finnländare.

Åland Shore Line_by Rolf van den Brink
Visit Ålands kontor ligger i grannskapet av Åländska akademins lokaliteter vilken även är samlingskontor för sannåländarna.
Åland Visitors_by Rolf van den Brink
Klockan 9:00 lokal tid öppnar vi för besökare. I huvudsak kommer turisterna från fastlandet.

 
Åland Visitors part 2_by Rolf van den Brink
Personalen gör sitt yttersta bästa så att ingen köbildning ska inträda.

 
The Rose Family_by Rolf van den Brink
I huvudsak utgörs våra besökare av ordinarie familjer.

 

THe Marimekko Brand Disaster_by Rolf van den Brink
På sistone har kontoret haft en del huvudbry med oönskade aktioner mot Marimekko-dockan i Mariehamn. Ingen misstänkt har ännu gripits men poliskåren har hört sig för hos Sannåländarna som icke saknar motiv för handlingarna.

 
My Boy Lolipop_By Rolf van den Brink
Iklädd turistiska klädedräkter håller öns agenter utsikt efter misstänkligheter.

 
Jesus Was a Sailor_by Rolf van den Brink
Även på båtarna är vi proaktiva i jakten på ismisk terrorism såsom sannfinländskism, esboeskapism och helsinkitimism. Detta ni ser är avpixlad info.

Colourful Åland_by Rolf van den Brink
Ännu har ansträngningarna varit föremål för oönskad resultatlöshet. Angreppen på Marimekkos docka har skapat ett oförtroligt klimat i Mariehamns kåkstäder.

 
THe Åland Browser_by Rolf van den Brink
Misstänkta individer tas in för test i den sannåländska falskhetsdetektorn. På Visit Åland kan man & mus garantera alla besökare största upptänkliga trygghet.

 

Birds taking bus to Åland_by Rolf van den Brink
Visit Åland önskar er välkommen åter till Åland!

Skriv en kommentar

Din e-pstadress kommer aldrig att delas eller publiceras. Tvingande fält är märkta *