Rustning inför måndag

Moomin-At-Work by Rolf van den Brink
När vi exekverar den av staten förespråkade arbetslinjen äntrar vi våra yrkesidentiteter. I rustning säkrar vi gränserna till våra yrkes borgar. När hornen blåser av dagens slagfält, ändrar vi skepnad lämnar slagfälten och tågar ut i ingen mans allemansland.

Skriv en kommentar

Din e-pstadress kommer aldrig att delas eller publiceras. Tvingande fält är märkta *